Tim Mulder
Instagram


Tim Mulder is een beeldmaker uit Maastricht, die 5 jaar geleden naar Rotterdam is verhuisd om aan de Willem de Kooning academie te studeren.
In zijn werk probeert hij een narratief te verbeelden dat zich dynamisch door het beeld beweegt. In zijn versimpelde figuratieve stijl zijn er duidelijke verbanden zichtbaar met de stripcultuur.

© Drawings to stay inside for